Nieruchomości "ZAG"


USŁUGI


 

O F E R T A
ŚWIADCZENIA  USŁUG  Z  WYCENY  NIERUCHOMOŚCI

      -  Dla  firm, przedsiębiorstw, urzędów administracji, osób fizycznych, 
banków, urzędów skarbowych, urzędów celnych, towarzystw ubezpieczeniowych,lasów państwowych, spółdzielni, agencji rolnych, 
i innych.
           - Oferta obejmuje wycenę gruntów, nieruchomości zabudowanych,
nieruchomości budynkowych, lokalów użytkowych i mieszkalnych, nieruchomości rolnych,leśnych, rekreacyjnych, przemysłowych, zabytkowych.

Wykonuje szacowania wartości rynkowej lub odtworzeniowej dla celów:
1. Podatkowych
   - podatek od wartości nieruchomości
   - podatek od wzrostu wartości nieruchomości
2. Transferu nieruchomości tj. kupno – sprzedaż
   - jako pomoc nabywcy przy negocjowaniu racjonalnej ceny zakupu
   - jako pomoc sprzedającym przy ustaleniu możliwej do zaakceptowania ceny 
   - jako wielkość wejściowa do przetargu
3. Obliczania  odszkodowań
   - z tytułu  wywłaszczenia  nieruchomości
   - z tytułu  zmiany  środowiska
   - z tytułu  decyzji  planistycznych
4. Przedsięwzięć rozwojowych , udzielania kredytów , ubezpieczeń i inne
   - dostarczenie inwestorowi przekonywujących danych do podjęcia decyzji 
     ulokowania kapitału w nieruchomości komercyjne i rozwiązania alternatywne 
   -  określenie wartości do prywatyzacji lub do zbycia akcji SP w spółce
   - na określenie możliwości programu budowy lub renowacji obiektów
   - określenia wartości do zabezpieczenia kredytu i wartości bankowo - hipotecznej
   - na podjęcie decyzji ubezpieczycielom, rozstrzygającym spory i ubezpieczającym 
     się
   - deweloperom na sprawdzenie poprawności dokumentacji finansowej
   - na określenie wartości likwidacyjnej w przypadku przymusowej wyprzedaży bądź
     postępowania aukcyjnego.
   - do ustalenia wartości aportu wnoszonego do spółki
   - do ustalenia opłaty z tytułu trwałego zarządu
   - określenie wartości środków trwałych do ustalenia wartości początkowej
   - określenie wartości spadku lub darowizny w celu wymierzenia opłaty skarbowej.
 
 

tel./fax.  (015) 864 55 34 
kom.  0 608 204 270
e-mail:   zag.gula@wp.pl