KORZYŚCI

Wycena nieruchomości przyniesie państwu korzyści w postaci:

  1. Rynkowej wartości nieruchomości do celów :
  2. Przedział czynszów na rynku lokalnym
  3. Poziomu rekompensat za wywłaszczenie lub czasowe zajęcie nieruchomości
  4. Opracowaniu trendów na rynku lokalnym
  5. Wartości roszczeń byłych właścicieli
  6. Zmaksymalizowania wartość nieruchomości, aby osiągnąć lepszą cenę

Kontakt:

tel./fax. (015) 864 55 34
kom. 0 608 204 270
e-mail: